Větrání

Zamlžené zrcadlo

Člověk žijící na starém kontinentu stráví během svého života v závislosti na činnosti, která u něj převažuje, 75-90 % času v interiéru budov. Kvalita vnitřního prostředí budov má zásadní vliv na lidský organismus.

 • vlhkost vznikající vaření, praním, vlastní přítomností a činností lidí
 • koncentrace kysličníku uhličitého, který vydechujeme
 • různé pachy uvolňující se během vaření, kouření, odéry z používaných čistících prostředků, nátěrů apod.
 • prach, pyly či jiné látky způsobující alergie

Zamýšleli jste se nad tím, proč lidé tak často vyráží do přírody, do hor apod.?

Zpravidla chtějí načerpat nových sil, zregenerovat se po duševním vypětí v dnešní uspěchané době a udělat něco pro své zdraví. V drtivé většině případů je kvalita venkovního vzduchu lepší než toho vnitřního. Našim jediným cílem po vzoru skandinávských zemí je "přiblížit" lidem kousek přírody, ve kterém se dobře cítí, i do jejich domovů.

Výhody nuceného větrání

 • V porovnání s klasickým větráním okny docílíme energetických úspor.
 • Díky vynikající zvukové izolaci je zajištěna velká intimita prostoru – v místnostech lze pobývat a spát při zavřených oknech, aniž jste obtěžováni hlukem z ulice.
 • Čistota přiváděného vzduchu - možnost zabudování různých typů filtrů včetně protialergických
 • Odvádí průběžně všechny škodliviny (cigaretový kouř, kysličník uhličitý) a různé pachy (z nátěrů, vaření aj.).
 • Nezvyšuje se vlhkost vzduchu, nevzniká povrchová kondenzace, netvoří se plísně apod.
 • Plně automatický provoz větracích systémů
 • Nevznikají tepelné šoky ani průvan.
 • Nastavení požadovaného množství čerstvého vzduchu