Přívodní prvek Fresh TL-F

Nejuniverzálnější přívodní prvek je dodáván ve třech základních provedeních. Všechny typy jsou standardně vybaveny vnitřním deflektorem s regulačním mechanizmem a hrubým prachovým filtrem, protihlukovým nebo plastovým teleskopickým potrubím a venkovní mřížkou se síťkou proti hmyzu.

Fresh 98 TL-F s plastových teleskopickým potrubím o průměru 98 mm a základní délce 360 mm (je možnost prodloužení).

Fresh 80 TL-F dBS s protihlukovým potrubím délky 500 mm (vnitřní průměr dB potrubí je 80 mm, venkovní průměr dB potrubí je 125 mm. Fresh 98 TL-F dBS s protihlukovým potrubím délky 500 mm (vnitřní průměr dB potrubí je 98 mm, venkovní průměr dB potrubí je 150 mm).

Bezkonkurenční výhodou tohoto typu přívodního prvku vzduchu je vnitřní deflektor, který zabezpečuje ideální mísení venkovního vzduchu se vzduchem vnitřním, aniž dochází ke srážení vlhkosti. Již ve vzdálenosti cca 50-60 cm je teplota přiváděného vzduchu max. o cca 3 °C nižší než vzduch uvnitř místnosti.

K přívodním prvků se standardně dodávají venkovní mřížky v závislosti na velikosti potrubí. Jako volitelné příslušenství můžete zvolit unikátní prvek Fresh Tyfon.

 

Fresh Tyfon

Venkovní prvek Fresh Tyfon určen pro přívodní prvky vzduchu, jejichž venkovní průměr potrubí je max. 125 mm (Fresh 98 TL-F nebo Fresh80 TL-F dBS). Jedinečná konstrukce zabezpečí nejen konstantní dodávku čerstvého vzduchu za jakýkolivpovětrnostních podmínek, ale i současně zvyšuje až o 4 dB hlukový útlum.

Čelní rovina spolehlivým způsobem zabrání pronikání nárazovým větrům na větrných místech (u obytných domů se rychlost větrů zvyšuje s narůstající výškou). Venkovní vzduch proudí pouze prostorem mezi čelní plochou a fixačním elementem na fasádě. Dovnitř obydlí vpustí jenom nastavené množství vzduchu na regulačním prvku. Další výhodou je vyřešení odkapávání vody na fasádu při deštivém počasí.

Pro dokonalý vzhled jsou součástí dodávky i krytky upevnňovacích šroubů.