Přívodní prvky vzduchu

zabezpečují konstantní množství přiváděného vzduchu do obytných nebo kancelářských prostor při základním větrání s ventilátory Fresh Intellivent nebo v kombinaci s tepelným čerpadlem Comfortzone. Konstrukce jednotlivých typů umožňuje instalaci do okenních rámů nebo obvodových stěn.

Výhody regulace množství přiváděného čerstvého venkovního vzduchu. Pomocí regulačního mechanizmu lze nastavit potřebné množství přiváděného vzduchu v závislosti na využívání místnosti.

 

Protihluková izolace

Při použití typů s protihlukovou izolací dosáhnete hlukový útlum cca 45 dB, což prakticky odpovídá hodnotám zavřeného okna.

 

 

Filtrace přiváděného vzduchu

K dispozici jsou jednoduché základní prachové filtry, pylové filtry, anebo speciální Flimmer filtr s dlouhou životností, který je určený i pro silně znečištěné lokality a odpovídá odpovídá třídě F7.

Vnitřní deflektor zajistí ideální mísení studeného venkovního vzduchu, aniž by docházelo ke snížení komfortu vnitřního klimatu pro obyvatele.

Přívodní prvky se instalují hlavně do rekonstruovaných bytových rodinných nebo domů, ve kterých byla provedena např. výměna oken a zateplení venkovního pláště. Další možnost jejich uplatnění je v kombinaci s úspornými zdroji vytápění – např. s tepelnými čerpadly, kdy je tepelná ztráta větráním plně eliminována nepatrně zvýšeným výkonem tepelného čerpadla při zachování efektivně vynaložené energie získané tímto progresivním způsobem vytápění.