Podtlakové větrání - centrální

Odvod znečištěného vzduchu zajišťuje z koupelen, sociálních zařízení, šaten apod. centrální střešní odtahový ventilátor.

Kuchyňskou digestoř je možno napojit na samostatné odtahové potrubí; při použití cirkulační digestoře zabezpečuje odvod znečištěného vzduchu z kuchyně odtahová vyústka propojená se střešním ventilátorem.

Na regulačním prvku umístěným na stěně anebo kuchyňské digestoři si můžete nastavit libovolné režimy větrání v závislosti na provozu domácnosti. Čerstvý vzduch je přiváděn přívodními prvky vzduchu, které jsou instalovány v obvodových stěnách budovy anebo okenních rámech.

Jedná se o velmi tichý větrací systém vhodný pro domy vytápěné tepelným čerpadlem nebo jiným úsporným zdrojem vytápění.

Střešní odtahové ventilátory v kombinaci s přívodními prvky vzduchu vytváří příjemné a zdravé ovzduší, aniž byste byli obtěžováni venkovním hlukem, hmyzem či měli obavy z vniknutí nepovolaných osob pootevřenými okny.