Přednosti ventilačního tepelného čerpadla Excellence

  • 3 funkce v jednom – jediné zařízení Vám zabezpečí vytápění, větrání a ohřev teplé vody za ekonomicky nejvýhodnějších pořizovacích a provozních podmínek.
  • Inteligentní ovládání – tepelné čerpadlo pracuje v samostatném okruhu pro ohřev teplé vody, nebo v okruhu topného systému; oddělené provozní režimy zvyšují jeho efektivitu. Inteligentní regulace umožňuje řízení výkonu tepelného čerpadla podle teploty v místnosti nebo teploty zpětné vody v topném systému.
  • Patentovaný výparník - teplota odváděného vzduchu vně budovy je -15 °C. Tepelné čerpadlo využívá nejen energii z rozdílu teplot vnitřního vzduchu (22 °C) a odváděného vzduchu ven z budovy (-15 °C), ale i energii vlhkosti, která je obsažena v odtahovaném vzduchu.
  • Frekvenční měnič ve spolupráci s nejmodernějším rotačním kompresorem od firmy Mitsubishi dodává plynule regulovatelné množství energie v závislosti na potřebách pokrytí energetických ztrát domu.
  • Chladivo R 410 Aje přesně naplněno v továrně – odpadají nepřesnosti při plnění chladiva na stavbě.
  • Kompletní vybavení – v základní dodávce jsou mimo jiné expanzní nádoba, oběhové čerpadlo a všechny armatury k připojení.
  • Jednoduchá instalace – žádná venkovní jednotka není nutná. Pro instalaci tepelného čerpadla postačuje půdorysná plocha 60 x 65 cm a výška 2,40 m (připojení vzduchotechnického potrubí).

Více o konstrukčních přednostech tepelného čerpadla Excellence.