Funkce tepelného čerpadla

 

Již základní myšlenka při konstrukci byla naprosto geniální – mít v rodinném domě pouze jedno technické zařízení, které zabezpečí komplexní pokrytí energetické potřeby na vytápění, větrání a ohřev teplé vody.

Použitý vzduch o komfortní teplotě cca 21 °C je odtahován z koupelen, WC, šaten, kuchyně a prostřednictvím ventilátoru přiváděn na výparník tepelného čerpadla.

Díky patentované konstrukci výparníku v kombinaci s chladivovým okruhem využívá maximálně možným způsobem veškerou potenciální energii obsaženou v odtahovaném vzduchu – teplota odváděného vzduchu je –15 °C.

Ze vzduchu je pomocí scroll kompresoru s chladivem získávána nejen tepelná energie obsažena ve vzduchu, ale současně i energie vlhkosti.

Tato energie je předávána v kondenzátoru tepelného čerpadla vodě do topného systému, anebo do zásobníku, který slouží k ohřevu teplé užitkové vody.

Čerstvý venkovní vzduch je přiváděn buď přívodními prvky vzduchu Fresh (decentrální přívod vzduchu – podtlakové větrání), nebo pomocí speciální větrací jednotky T12 (centrální přívod vzduchu – rovnotlaké větrání).