Návratnost tepelného čerpadla Comfortzone

Ventilační tepelné čerpadlo Comfortzone je určeno pro zákazníky, kteří chtějí řízeně větrat. Řízené větrání je základní podmínkou funkce tepelného čerpadla, protože získává pouze energii obsaženou v odtahovaném znečištěném vnitřním vzduchu.

 

Porovnání účinnosti provozu jednotlivých typů tepelných čerpadel - zdroj Švédsko 2010

Investiční náklady

Pořizovací náklady budou vyšší v porovnání s instalací samostatného topného systému s el. nebo plynovým kotlem (20 000–50 000 Kč), řízeného větrání cena cca 100 000 Kč a zařízení na ohřev teplé vody (cena cca 7000Kč). V obou případech je uvažováno s vodním podlahovým vytápěním, které je pro lidi nejvhodnější z hlediska úspor, komfortu a vnímání tepla.

Cena tepelného čerpadla i s instalací vzduchotechnického potrubí se pohybuje v rozmezí 240 000-300 000 Kč v závislosti na složitosti a vybavenosti větracího systému.

Ovšem tyto vyšší investiční náklady cca ve výši 100 000-120 000 Kč se vrátí díky velmi úspornému provozu. Průměrný celoroční topný faktor při režimu vytápění činí 3,2 při ohřevu teplé vody cca 2,5.

Provozní náklady (zdroj TZB-info)

Potřeba energie na vytápění při tepelné ztrátě domu 5,5 kW (venkovní výpočtová teplota -12 °C) činí 11 900 kWh.

Potřeba energie na ohřev teplé vody – uvažováno s 4-člennou rodinou při spotřebě 45 l teplé vody na osobu a den – činí 4 400 kWh.

Úspora energie využitím řízeného větrání s rekuperací činí ročně 3 920 kWh

Celková spotřeba energie na vytápění a větrání 12 380 kWh

Provozní náklady s tepelným čerpadlem Comfortzone

Potřeba energie na vytápění s průměrným topným faktorem 3,2 činí 3 719 kWh

Potřeba energie na ohřev teplé vody s průměrným topným faktorem 2,5 činí 1 760 kWh

Celková spotřeba energie při použití tepelného čerpadla Comfortzone 5 479 kWh

Rozdíl ve spotřebě energie 12 380 kWh – 5 479 kWh = 6 901 kWh

Doba návratnosti investice do tepelného čerpadla Comfortzone při současných cenách el. energie se pohybuje v rozmezí 5-6 let.