Podtlakové větrání pomocí přívodních prvků vzduchu

Čerstvý venkovní vzduch je nasáván přívodními prvky Fresh umístěnými buď v rámech oken (Fresh Al – dB 450/40), nebo v obvodových stěnách budovy (Fresh 98 TL-F dB), které jsou instalovány v tzv. "čistých místnostech" - ložnicích, dětských nebo obývacích pokojích.

Počet přívodních prvků je dán množstvím odtahovaného vzduchu v závislosti na velikosti domu. Přesně nastavené množství venkovního vzduchu se směšuje se vzduchem uvnitř budovy a skrze netěsnosti vnitřních stavebních prvků (zpravidla dveřmi) proudí všude, kam potřebujeme a postupně dochází k jeho "znečištění". Ve "špinavých místnostech" s největším výskytem vlhkosti, pachů apod. (koupelny, toalety, šatny, kuchyně) jsou umístěny odtahové vyústky, které jsou propojeny vzduchotechnickým potrubím s ventilátorem tepelného čerpadla.

Vzduch o teplotě 22 °C je přiveden na výparník tepelného čerpadla, na kterém bude pomocí chladivového okruhu ochlazen na teplotu – 15 °C a následně odveden vně budovy.